Støytiltak på E 39 - 2013-2015

Det skal utførast støytiltak på E 39 mellom Grov og Eide. Det er ca 31 bustadar som skal få oppgradering av ventilar, vindauge, ventilasjon mv. Arbeidet vil gå kontinuerleg ut 2013 og eit stykke ut i 2015. Byggherre er Statens Vegvesen.

Skiftet ut vinduer med lydvinduer, foret på yttervegger, innervegger, himling. montert ventilasjon. Støyskjerming på uteplasser på rundt 30 bustader. Totalentreprise på ca 12 mill. Prosjektleiar Øystein Onarheim.