Renovering gymsal HSH, Rommetveit Statsbygg 2015/16

Renovering av gamle gymsalen på HSH, Rommetveit. Tilbakeføring av salen slik den var på 1920 talet. Totalentreprise