Prosjekt Risøy, Haugesund 2013

5 stk leiligheter fordelt på to hus. Et sjøhus og eit i sveitserstil. Privat utbygger på Risøy.

Seniorformann Atle Mjånes.

Totalentreprise.