2 bustadar klare for innflytting i desember 2014 på Horneland.

Lys og lettstelte bustadar i populært bustadområde. Store vindauge gir gode lystilhøve og bustadane ligg landleg og solrikt til med kort veg til Heiane handelssenter, skule og barnehage.
Det er 2 ledige bustadar under oppføring. Desse er klare for innflytting jula 2014. Begge bustadane kan finansierast gjennom Husbanken.

 

Kontakt Eigedomsmeglar Vest v/ Gudny Kydland, eller ta direkte kontakt med Engelsen Bygg as på tlf 97059014.