Hamnegata Terrasse 2006/2007

Tømmerentreprise. Nybygg og rehabilitering av eksisterande bygg. Prosjektet er i alt  32 husvære over  i 4 etasjar.