Bru på Vaulane, Stord 2013

Engelsen Bygg as er allsidige. Her bygger me bru på Vaulane i Stord kommune. Denne står no ferdig til bruk.