Bømlo Sjukeheim, Bømlo 2013/2014

Oppføring av to store blokker i tilknytning til eksisterande sjukeheim. Begge blokkene er overtatt av Bømlo Kommune.

Engelsen Bygg as har hatt totalentreprisen, ansvarlig søker og oppfølging av alle fag. Tømmerdelen er utført av egne folk.

3500 m2 i  3 etg. 59 bebuarrom, med tilhørende kontor, opphaldsrom, teknisk rom mv.

Prosjektleiar Per Steinar Leirvik, seniorformann Runar Eskeland.