Støytiltak på E 39 - 2013

Det skal utførast støytiltak langs E39 mellom Grov og Eide på Stord. Her skal det skiftast ut vindauge, ventilasjon, ventilar mv. Arbeidet blir utført på oppdrag frå Statens Vegvesen.