Noregs Vel sin medalje for lang og tru tjeneste vart delt ut til Arne Lysen i helga.