Bru på Vaulane, Stord 2013

Siste hand på brua på Vaulane blir no gjort. Brua er då klar for allmenn bruk!

 

Flott arbeid utført på prosjektet.