Heim

Engelsen Bygg AS vart i si tid stifta av W. Engelsen Ettf. AS og har seinare også fusjonert inn selskapet Byggspesialisten AS.

 

Selskapet er i dag eit frittståande moderne selskap med om lag 25 tilsette, eigd av Ad Notam AS, og høyrer også til under Engelsen- profilen. Selskapet driv i heile tømrarsegmentet, men har likevel hovudvekt på innreiingsarbeid i blant anna bustadblokker, næringsbygg og offentlege bygg. Selskapet leverer også hovud- og totalentreprisar.

 

Engelsen Bygg AS er tufta på solid handverk og fagkunnskap i tillegg til god prosjektstyringskompetanse tilpassa dei fleste typar tradisjonelt byggeri.

 

Ein rekrutterer kontinuerleg nye medarbeidarar, mellom anna gjennom lærlingordninga.

 

Dagleg leiarar er Roald Urnes. Selskapet si leiing er lokalisert på hovudkontoret i Sveio. Øystein Onarheim er marknadsansvarleg for Stord-marknaden og er lokalisert i Hamnegata 86 på Stord.

Til Sals

Me er alltid interessert i å koma i kontakt med dyktige fagfolk.

Om du kunne tenkja deg ei stilling hos oss, legg igjen kontaktinformasjon og CV.

Takk for din henvendelse!

Vennligst fyll inn obligatoriske felt!

En feil oppstod

Last opp CV

Sveiogata 67, 5550 Sveio
Postadresse
Postboks 124, 5401 Stord
Org. nr.
984 031 947